İbrahim DİNÇ

           Saygıdeğer Velilerimiz,

  • Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız.         K.Atatürk

 

“Eğitim, eğriyi kırmadan doğrultma sanatıdır.”

 

        -Bizler, Kartanem Anaokulu eğitimcileri olarak tüm kadromuzla çocuklarımızın akademik, sosyal ve manevi gelişimlerini tamamlamak için varız.

        -Tüm eğitim kadromuzla çocuklarımızın kişilik gelişimlerini tamamlamalarını, adab-ı muaşeret kaidelerini öğrenmelerini, estetik eğitimini, din kültürü ve ahlak bilgisi kaidelerini öğreterek toplumumuzun sağlıklı bireyleri olması için çalışıyoruz.

        -Akademik Gelişim: Çocuklarımızın sağlıklı yetişebilmeleri için bilgi birikimlerini tamamlamak ancak zihinsel gelişimlerin etkili kullanılmasıyla mümkündür. Çocuklarımıza kendisini ve çevreyi tanımada yeterli bilgi ve beceri sahibi yapabilmek; bu süreçte özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olmak için varız. 

        -Sosyal Gelişim: İnsanoğlu doğup büyüdüğü; ve sosyal hayata bağlandığı süreçte uyum ön plana çıkar.  Bu özelliği itibarıyla tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle bir bütündür. Bu değerleriyle ait olduğu toplumda anlam kazanır. Kartanem Anaokulu olarak bizler de çocuklarımızla gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ve yapacağımız sosyal ve kültürel amaçlı gezilerimizle çocuklarımızın sosyal çevresini tanımasına ve bunun yanı sıra çeşitli el maharetli etkinliklerle de çocuklarımızın iletişim becerilerini geliştirmesine zemin hazırlıyoruz. Tüm amacımız çocuklarımızı donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlamaktır.

        -Manevi Gelişim: İnsanoğlu eşref-i mahluktur. Yani yaratılan canlıların en yücesidir. İnsanoğlu akl-i cüzi iradesi ile deha derecesinde bir zekaya sahiptir. İnsanoğlu bu özelliği itibarıyla da çeşitli buluşlara vesile ve vasıta olmaktadır. Günümüz dünyasında tüm değişimlerin ve gelişimlerin de öznesi insandır.

         -“Yavrularımız küçük bir bilim insanı ve aynı zamanda küçük bir sanatçıdır. Hülasa temel ilkemiz ve hedefimiz hayatın her dokusuna ulaşabilmektir.”

Sonuç olarak tüm medeniyet anlayışımızla İnsan-ı Kamil (Kamil İnsan) olabilmektir.

         - Selam, saygı ve muhabbetlerimle…

                                                                                             İbrahim DİNÇ

                                                                                       (Eğitimci-Gazeteci Yazar)

                                                                                           OKULMÜDÜRÜ

Kadrolistesine dönmek için tıklayın